Aktu­ellt 2017-11-20T15:10:55+00:00

GLAD PÅSK

Vi på Claes­son­kök Kryl­bo öns­kar Er alla en rik­tigt här­lig påsk och häl­sar Er väl­kom­na till oss från den 23 april.

Claes­son­kök på mäs­sa!

Claes­son­kök i Kryl­bo besö­ker den sto­ra köks­mäs­san i Köln 17–18 janu­a­ri! Vi hål­ler där­för kon­tor och utställ­ning stängd des­sa två dagar. Men på lör­dag är vi till­ba­ka med nya idéer och inspi­ra­tion.

Kristi Him­mels­färds dag

Vi pas­sar på att fira Kristi Him­mels­färds dag lite extra så vi firar även på fre­da­gen! Men på lör­dag den 12 maj har vi öppet för Er! Väl­kom­na!