Lör­dags­öp­pet igen!

Idag åter­går vi till nor­ma­la öppet­ti­der vil­ket inne­bär Lör­dags­öp­pet igen! Så åter väl­kom­na på lör­da­gar 10.00–14.00.

Härligt med skördetid!

Här­ligt med skör­de­tid!

2017-03-17T12:50:15+00:00